Vi kan udnytte det virtuelle i innovationsprocesser

At være i samme rum under en workshop, skaber en særlig energi. Men der er faktisk en del aktiviteter som vi med fordel kan facilitere virtuelt.

Virtuelle SPRINT

Værktøjer og metoder i SPRINT forløb kan bruges virtuelt. De gode erfaringer fra de fysiske workshops, kan oversættes og tilpasses virtuelle forløb.

I 3-5 dages Sprint eller opdelt i yderligere mindre delforløb. Det virtuelle sprint gennemføres med en blanding af online sessions, breakouts i grupper og delopgaver der arbejdes med alene.  Facilitering, planlægning og fokus er vigtigt.

Discovery

Untangling

Udfoldning og udarbejdelse af nye overblik. Share screen Ipad eller indbygget whiteboard.

Afdækning af indsigter og behov

Brugerinterview, user-journeys, jobs to be done, pains and gains. Vi kan nå kunder og interessenter over hele verden.

Desk Research

Udarbejdelse af scenarier, illustration og udfoldning af identificerede temaer fra interview.

Workshops

Mulighedsrum , ideation og konceptudvikling

Med god planlægning og facilitering er det muligt at få gode resultater i virtuelle workshops.

Prototyper

Use-case illustrationer, prototyper og mvp.

Virtuelle illustrationer og prototyper kan let testes på brugere og videreudvikles igennem co-creation virtuelt.

Jeg har mange års erfaring i at facilitere innovationsworkshops. Delaktiviteter heraf virtuelt igennem mange år. Nu, meget mere under Coronakrisen. Se mere på min hjemmeside.

http://www.loopcompany.com