FRA MAIL-MØDE-MAIL TIL A NEW WAY OF WORKING

 

Vi har værktøjer der kan understøtte fremdrift, handlekraft og eksekvering og hjælpe os med at undgå spildtid, gentagelser og pseudo-arbejde.

– Effektivt samarbejde i målrettede processer.

– Bevidst valg af værktøjer og bevidst procesdesign.

– Fordybelse og fokus plus tempo og dynamik.

Download PDF og læs mere

A New Way of Working S

Og lad os tage en snak.

I WORKSHOPS OG SPRINTS ER VI EFFEKTIVE

Når vi deltager i workshops eller SPRINT, overraskes vi ofte over, hvor meget vi kan nå, og hvor langt vi kan komme på den afsatte tid. En workshop med et veldefineret formål og dedikerede deltagere, den er planlagt, der er valgt værktøjer, og den bliver faciliteret. Der afsættes tid og arbejdes i dybden med opgaven. En workshop varer som regel længere end et gennemsnitsmøde; ofte ½, 1 eller flere dage. Med fuld fokus og opmærksomhed.

Ligesom vi har knækket en vigtig kode i måden vi planlægger og faciliterer workshops, har vi brug for at udnytte tid, ressourcer og viden bedre i udførelse af arbejdet i hverdagen.

VÆRKTØJSKASSEN KLAR TIL BRUG

Vi har her, en alternativ værktøjskasse, vi kan bringe i spil. Et alternativ til møder og mails. Den  tilgang vi arbejder med i innovation, udvikling og digitalisering, kaldes design tænkning. Og den fungerer.

Designtænkning har med sin brugerorienterede tilgang, potentiale som transformations-værktøj. Værktøjerne understøtter aktiv nysgerrighed og en engagerende og undersøgende proces. Den divergent-konvergente tilgang skaber et meningsfuldt overblik og en god forståelse for den opgave, der arbejdes med.

Værktøjerne er enkle, men de fungerer. De er effektive og lægger op til samarbejde på tværs.

På baggrund af de erfaringer vi har med designtænkning i innovation og udviklingsopgaver, er det næste logiske skridt at udfolde og udbrede tilgangen som en generel organisationskompetence og arbejdsmetode.

TRE BEGREBER I A NEW WAY OF WORKING:

AKTIV NYSGERRIGHED

FRA AT JONGLERE TIL AT DUNKE

THE SENSE AND REACT STATE OF MIND

Udgangspunktet i New Way of Working mindsettet er aktiv nysgerrighed.

At være nysgerrig efter virkelig at forstå, hvad opgaven handler om; at udfolde perspektiver og se implikationer, at se efter den bedste måde at løse opgaven på, at overveje hvem man skal engagere i opgaven, at identificere hvilken viden man har brug for, og hvilke erfaringer man skal bygge videre på. Opgaveløsningen følges hele vejen med aktiv nysgerrighed.

Det er en forudsætning for A New Way of Working, at der sker en tilpasning til ideen om at ’jonglere mindre og dunke mere’.

I stedet for at vi alle skal jonglere med et stort antal projekter og opgaver og bruge en masse tid på at opdatere hinanden, om de små fremskridt vi gør, skal vi begynde at spille som et basketballhold og koncentrere os om én bold og ét mål ad gangen.

Frederic Laloux skriver i bogen Reinventing Organisations om meningsfulde former for samarbejde og udviklingen af en ny organisation. Ifølge Laloux er vi i begyndelsen af The Evolutionary Organization. Ordet evolutionær understreger en dynamisk tilgang til arbejdet med konstant opmærksomhed på, hvor man er nu, hvad det giver mening at gøre nu, og hvad der har prioritet. Laloux bruger også en sportsanalogi. Han beskriver, hvordan man på MTB kører med en Sense and React sindstilstand.

DE TRE TRIN I A NEW WAY OF WORKING

Træning og øvelse i enkle, effektive værktøjer til

  • At være aktivt nysgerrige på alle perspektiver af opgaven
  • At åbne opgaver op og forstå mål og mening med opgaven.
  • At sikre udgangspunktet for planlægning af opgaven.

Træning og øvelse i 

  • At designe den optimale proces, milepæle og delprocesser
  • Involvere de rigtige ressourcer og inddrage viden, erfaring og kompetencer.
  • At vælge de rigtige værktøjer og planlægge aktiviteter

Træning og øvelse i

  • At løse opgaverne med udgangspunkt i samskabelse
  • At følge planen og udvikle den løbende
  • At holde fokus og få-det-gjort-mindset

KOM IGANG MED A NEW WAY OF WORKING